Marco van den Noort

receptie

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ en Mediation
Momenteel is er een wachttijd van vijf weken voor behandeling. De praktijk heeft voor 2018 contracten afgesloten met CZ, Delta Lloyd, Ohra, Caresq, VRZ zorginkoop, cooperatie VGZ, Menzis, Achmea en DSW.


Dhr. drs. C. (Marco) van den Noort

Marco van den Noort

 • Psycholoog NIP
 • GZ-psycholoog BIG (reg.nr. 39066364725)
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP
 • Neuropsycholoog
 • Cognitief Gedragstherapeut VGCT® (reg. nr. 6610)
 • Psychotherapeut BIG (reg. nr. 59066364716)
 • EMDR-therapeut VEN (reg. nr. 1104)
 • Trainer Mindfulness VVM
 • NMI-Mediator


Marco van den Noort (1972) is vanaf 1999 werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij studeerde psychologie en sociologie aan de Universiteit van Utrecht en studeerde af in de richtingen Klinische en Gezondheidspsychologie en Neuropsychologie. Na zijn afstuderen was hij werkzaam in het rampenopvangteam vanwege de vuurwerkramp in Enschede. Hier verleende hij eerste psychologische hulp en ondersteuning aan slachtoffers. Vervolgens heeft hij onder andere gewerkt bij Stichting Mediant (GGZ Enschede en Hengelo) en Stichting Adhesie (GGZ Almelo en Deventer).

Hij heeft daarbij veel ervaring opgedaan met neuropsychologische diagnostiek, in het werken met angst- en stemmingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Vanaf 2003 was hij werkzaam in het Brabantse (GGZ regio Breda), en werkte met volwassenen en ouderen. Vanaf januari 2011 is hij een beperkt aantal uren gaan werken bij Stichting Yulius (GGZ Dordrecht) en werkt daar met de populatie 55 jaar en ouder.

De postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog werd gevolgd en aansluitend de opleiding tot (Cognitief) Gedragstherapeut (cognitieve gedragstherapie is de meest succesvolle en wetenschappelijk onderzochte (evidence-based) stroming binnen de psychotherapie). Vervolgens volgde hij de opleiding tot Psychotherapeut (BIG). Binnen deze opleiding richtte hij zijn aandacht op SchemaGerichte Therapie (valkuilen/schemas zijn zich herhalende patronen waar mensen voortdurend in hun leven tegenaan kunnen lopen en daardoor uiteenlopende psychische klachten kunnen ontwikkelen), partnerrelatietherapie (echtparen met relatieproblemen), groepspsychotherapie en Mindfulness (aandachtgerichte cognitieve therapie).

Daarnaast volgt hij het traject tot EMDR-practitioner: behandeling van mensen met complexe PTSS (ernstige trauma's zoals langdurig misbruik), en enkelvoudige trauma's (slachtoffers van een overval, ernstig auto-ongeluk etc). Ook zet hij EMDR in voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals bij een laag/verstoord zelfbeeld.

Binnen de praktijk is er ruimte voor clienten met somberheidklachten, angstklachten, rouwproblematiek, burn-out-klachten, persoonlijkheidsproblematiek, relatieproblematiek, cognitieve stoornissen etc. Psychotische stoornissen, verslavingen, psychiatrische problematiek waarvoor opname noodzakelijk is worden in de praktijk niet behandeld

Er is de mogelijkheid om (test)diagnostiek te laten verrichten. Vooral dient dan te worden gedacht aan persoonlijkheidsonderzoek, niveaubepaling (IQ-meting bijv.) en met name neuropsychologische diagnostiek. Onderzoek naar diverse cognitieve domeinen, als aandacht, concentratie, geheugen, taal, praxis, planning, overzicht en abstractievermogen.

Tot slot is het mogelijk om binnen de praktijk een aanvraag te doen voor mediation. Deze praktijk heeft een erkende registratie voor het verrichten van mediations op een breed terrein. Mediation kan noodzakelijk blijken voor mensen die bijvoorbeeld een echtscheiding willen afwikkelen, dan wel bijvoorbeeld voor werknemers die problemen hebben met hun werkgever en hier zonder een derde partij niet meer uitkomen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Deze Praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dit statuut desgewenst opvragen bij de eigenaar van de praktijk.

Werkwijze


De behandeling bestaat meestal uit individuele gesprekken van 45 minuten. In sommige gevallen zijn partnerrelatie- of systeemgesprekken onderdeel van de behandeling. Er wordt samen met u gekeken naar de hulpvraag en op grond daarvan komen we tot afspraken over de behandelwijze. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst zodat u precies weet wat u kunt verwachten. Soms kan een psychologisch onderzoek behulpzaam zijn bij het bepalen van de diagnose. Wanneer het probleem duidelijk is geworden kunt u samen met de psycholoog werken aan een oplossing of leren anders om te gaan met moeilijke situaties. U kunt ook terecht voor een enkel advies. Psychologische zorg in de eerste lijn is gemakkelijk toegankelijk. U kunt worden doorverwezen door uw huisarts, of u kunt uzelf aanmelden. Wel is altijd een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk voor de vergoeding door de zorgverzekeraar. Indien u een klacht heeft kunt u zich vervoegen bij uw behandelaar in eerste instantie. Komt u er niet uit, raadpleeg dan het NIP.

Contra-indicaties

Sommige klachten zijn te ernstig voor behandeling in de eerste lijn. Te denken valt aan sommige psychiatrische stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen of gedragsstoornissen. Ook verslavingen worden niet behandeld in de eerste lijn. U kunt worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling in de tweede lijn, zoals de GGZ of instellingen voor verslavingszorg, zoals Novadic & Kentron.

Tarieven

Indien er een contract is met uw verzekeraar geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico wordt aangesproken. Onderstaand zijn de NZA-tarieven die gelden voor 2018.

PRODUCT PRIJS(€) Tijd incl. indirecte taken
kort 487,26 90-294
minuten
middel 830,23 295- 495
minuten
intensief 1301,85 496- 750
minuten
Chronisch 1201,50 -
minuten
OVP consult (onverzekerd) 198,88 60
minuten

Registraties

NIP
Het Nederlands Instituut van Psychologen.www.psynip.nl

Gezondheidszorgpsycholoog en BIG
Voor meer informatie over het BIG-register kunt u kijken op www.big-register.nl

VGCT
www.vgct.nl

EMDR
www.emdr.nl

NMI
www.nmi-mediation.nl

Afspraak maken


Voor het aanmelden bij de praktijk kan uw huisarts een verwijsbrief schrijven. Het is ook mogelijk dat u zich, zonder tussenkomst van uw huisarts, rechtstreeks bij de praktijk aanmeldt (telefonisch). Indien u belt naar het centraal aanmeldnummer, spreekt u dan een bericht in en vermeldt dat het gaat om een eerste afspraak. Gelieve hierbij duidelijk uw naam, telefoonnummer en eventuele verwijzer in te spreken, zodat wij u kunnen terugbellen. Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen terug te bellen voor het maken van een eerste afspraak. Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien u zich op tijd heeft afgemeld, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Wanneer u langskomt voor een afspraak, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte van de huisartsenpraktijk en wordt u door uw behandelend psycholoog opgehaald. U hoeft zich dus niet te melden bij de receptie.

Bereikbaarheid:
 • telefoon: 06-36304084
 • email: noortzee@noortzee.nl
Bezoekadres:
 • Marco van den Noort Praktijk voor SGgz, GbGgz en Mediation

  Noviciaatlaan 10
  4731 CT Oudenbosch (in huisartsenpraktijk)
Postadres:
 • Marco van den Noort Praktijk voor SGgz, GbGgz en Mediation

  Kraayerthavenstraat 8
  4339 BV
  Nieuw en Sint Joosland

Links

www.psynip.nl : De site van het Nederlands Instituut van Psychologen

www.big-register.nl : De site van het ministerie van VWS voor beschermde beroepen

www.vgct.nl : De Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

www.psychowijzer.nl : Brochures over verschillende psychische problemen

www.emdr.nl : De site van de Vereniging EMDR Nederland

www.ouderenpsychiatrie.nl : Meer lezen over ouderen en psychiatrie

www.gezondheidsplein.nl : De gezondste gids op internet

www.medischestartpagina.nl : Zorgverzekeraars op een rij

www.trimbos.nl : Landelijk kennisinstituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg

www.neuropsycholoog.nl : Waar een neuropsycholoog zich mee bezighoudt


BibliotheekJ. E. Young & J. S. Klosko - Leven in je leven- leer de valkuilen in je leven herkennen;
ISBN: 9789026515699

L. Nauth & H. Teeuwen - Trap niet in je eigen valkuil- zelfhulpboek voor inzicht en verandering;
ISBN: 9031345830

D. Greenberger & C. Padesky - Je gevoel de baas- zelfhulpboek;
ISBN: 9789026515644

S. C. Hayes - Uit je hoofd in het leven - werkboek voor Acceptance and Commitment Therapy;
ISBN: 9789057122279

J. Brantley - Angst beheersen met aandacht - een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek;
ISBN: 9789057121937

Z. V. Segal, J. M. Williams & J. D. Teasdale - Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie - een op mindfulness gebaseerde methode om terugval te voorkomen
ISBN: 9057121913

A. Vansteenwegen - Liefde is een werkwoord - spelregels voor een relatie;
ISBN: 9020950525

A. Jansen & H. Elgersma - Leven met een eetstoornis;
ISBN: 9789031350186